၂ ခုပါ ဇာဂနာ (YPCTZ001)

SHWEMall

  • Ks 1,800


  • ၂ ခုပါ ဇာဂနာ (YPCTZ001)
  • ဆံပင်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အမွေးအမျှင်များဖယ်ရန်ဇာဂနာများဖြစ်ပါသည်။
  • ဆံပင်၊ မျက်ခုံး၊ မျက်နှာ၊ ကြီးထွားနေသောဆံပင်နှင့် ဆံပင်နှစ်ခွထွက်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။
  • ခြစ်ရာများကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ လက်ကိုင်အိတ်ထဲတွင် သိမ်းဆည်းရန်လွယ်ကူသည်။