ဂက်စ်မီးဖိုခလုတ်ကာဗာ (SHKUAC168)

SHWEMall

  • Ks 2,000


  • ဂက်စ်မီးဖိုခလုတ်ကာဗာ (SHKUAC168)
  • fit knob ကာဗာများဖြင့် ကလေးများ မီးဖိုဖွင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။
  • ကော်မပါဘဲ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ရိုးရှင်းသည်။
  • ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ခြင်း ၊ ကလေးငယ်များအား ဂက်စ်မီးဖိုကို မှားယွင်းစွာဖွင့်ခြင်းမှ ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးသည်။
  • မီးဖိုကြောင့် မိသားစု ထိခိုက်မှုဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ ကလေးများအတွက် လုံခြုံသည်။