အခန်းတွင်း၊အပြင်သုံးလို့ရသည့်အ၀တ်လှန်းစင် (HCPCL005-06-07)

SHWEMall

  • Ks 40,000


အခန်းတွင်း၊အပြင်သုံးလို့ရသည့်အ၀တ်လှန်းစင်

HCPCL005(150cm) With Beads     – Ks 31,000/-

HCPCL006(150cm) Double Layers – Ks 50,000/-

HCPCL007(110cm) Double Layers – Ks 44,000/-

Black | White


We Also Recommend