ဖိနပ်အနံ့အသက်ပျောက်ဆေး (HCMDC008)

SHWEMall

  • Ks 3,900


  • ဖိနပ်အနံ့အသက်ပျောက်ဆေး (HCMDC008)
  • ဖိနပ်အနံ့အသက်ပျောက်ဆေးကို ဖိနပ်များနှင့် အားကစားပစ္စည်း အမျိုးအစားအားလုံးတွင် တိုက်ရိုက် ဖြန်း၍သုံးနိုင်ပါသည်။
  • အနံ့အသက်ဆိုးများမှ တစ်နေကုန်ကာကွယ်နိုင်သည်။
  • 100% သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးနိုင်သည်။