၂ ဆင့် ၊ ၂ ဖက်ဖွင့် COSMETIC BOX အလုံး (အပန်း | အဖြူ) HBBT180008/09

SHWEMall

  • Ks 36,000


၂ ဆင့် ၊ ၂ ဖက်ဖွင့် COSMETIC BOX အလုံး (အပန်း | အဖြူ)

HBBT180008 - အကြီး  (31.5 x 29 x 40.5 cm)

HBBT180009 - အသေး (26 x 22 x 32 cm)

အကြည်သား၊ ၂ ဖက်ဖွင့်ဒီဆိုင်း - ၂ ဖက်လုံးယူလို့ရ အသုံးပြုရပိုလွယ်ကူ

အပေါ်အောက် ခွဲလို့ရ


We Also Recommend