8 ပုံစံ ပြားအုံကားဆေးရေမြုပ်_ ACLSP002

De Dynamic Fashion Company Limited

  • Ks 1,600


အလုံးကြီး၊ ရေစုပ်အားကောင်း၊ အမြုပ်ထွက်အားကောင်း၊ ပုံမပြောင်း

  • 8 ပုံစံကိုင်လို့ကောင်း
  • ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှုအားကောင်း
  • ရေမြုပ်ထွက်အားကောင်း
  • ရေစုပ်အားကောင်း
  • ပြားအုံပုံစံ ဒီဇိုင်း
  • လွယ်ကူစွာ ဆေးကျော
  • အသုံးခံ

We Also Recommend