ခြင်ဖမ်းစက်

SHWEMall

  • Ks 6,000


1.1 လေးထောင့် (အဖြူ၊အမဲ) - GRLH270006 (Ks 6,000/-)

1.2 အဝိုင်း (အမိုးလေးနဲ့) (အဖြူ၊အမဲ) - GRLH270008 (Ks 6,000/-)

1.3 ကြောင်ပုံ (အဖြူ၊အပန်း) - GRLH270009 (Ks 6,000/-)

ပုံပါသော ပစ္စည်းများသာ မူကွဲရှိသည်


We Also Recommend