၂ မျိုးသုံး ဂုတ်နှိပ်စက်

SHWEMall

  • Ks 15,000


လူများကို အောက်ကျခံပြီး ဂုတ်နှိပ်ခိုင်းစရာမလိုတော့ဘူး......

တရက်ကို ၁၅ မိနစ်ခန့် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ပြုစုလိုက်ပါ

နှိပ်နည်း ၆ မျိုး

လိုသလို အားချိန်လို့ရ

ဓါတ်ဖြင့် တုန်ခါနှိပ်ရန် အပြား ၂ ပြားပါ