လည်လဲလည်၊ အသံလဲမည်တဲ့ MICROWAVE_BTGKT003

SHWEMall

  • Ks 19,200


လည်လဲလည်၊ အသံလဲမည်တဲ့

MICROWAVE (23*15.2*12CM)

BTGKT003 (BLUE | PINK)

PRICE - KS 19,200/-