ကျန်းမာရေးမထိခိုက်သော အသံဖြင့် ခြင်၊ အကောင်ပြေးစက်_YPCIL002

SHWEMall

  • Ks 5,700


ကျန်းမာရေးမထိခိုက်သော အသံဖြင့်

ခြင်၊ အကောင်ပြေးစက်

YPCIL002 (GN|PK|WE|BK)

(ဘာဖြည့်စွက်အရည်မှမလိုပါ)


Respirator Electromagnetic Wave

+

Ultrasonic Wave

360°

လှိုင်းလွင့်ပေးသည်


We Also Recommend