အဝတ်လှန်းစကာပိတ်ခြင်း_HSFPC004-5

Regular price Ks 5,800

အဝတ်လှန်းစကာပိတ်ခြင်း

1 LAYER – 16*60CM

HSFPC004(1 Layer) – Ks 5,800/-

HSFPC005 (2 Layer) – Ks 11,000/-