အိတ်ပိတ်စက်_HHPSM001-2

SHWEMall

  • Ks 26,000


အိတ်ပိတ်စက်

50/60Hz; 220v; 0.45mm

HHPSM001(30CM)

HHPSM002(20CM)


We Also Recommend