နေရာစားသက်သာတဲ့ ဗွီဒိုမှာချိတ်တဲ့ ပစ္စည်းချိတ်_HSFCS001-4

SHWEMall

  • Ks 3,800


ဗွီဒိုမှာချိတ်တဲ့ ပစ္စည်းချိတ်(WHITE | BLACK)

3.6 CM အထူ ထက်မပိုသော ဗွီဒိုအပြား တွင် ချိတ်သုံးရန်


HSFCS001 (အောက်ချိတ်မပါ)

HSFCS002 (Tissue ချိတ် x 2)

HSFCS003 (Towel|Tissue|ခွက် ချိတ်)

HSFCS004 (Towel|ခွက်|Tissue ချိတ်)


We Also Recommend