Massage Shawl (နှိပ် + ထု) နှိပ်ခါးပတ်

Regular price Ks 62,000

 Massage Shawl (နှိပ် + ထု) နှိပ်ခါးပတ် - နှိပ်လဲ နှိပ်တယ်၊ ထုလဲထုပေးတဲ့ နှိပ်ထု ခါးပတ်။ ဘယ်ညာလည့်လို့ရ၊ speed (၃) ဆင့်၊ အပူပေး ရ။