သဘာဝပန်းပင်များမှထုတ်လုပ်ထားသော အမွှေးဆီ_ HATHO001 (10ML)

SHWEMall

  • Ks 2,500


EOL1. သဘာဝပန်းပင်များမှထုတ်လုပ်ထားသော အမွှေးဆီ_HAATAF0001 (10ML)

5 PCS - KS 12,000/-

PLEASE USE THE FOLLOWING CODE FOR 5 PCS TO ENJOY DISCOUNT

CODE - EOIL5

FLAVORS –

LILY

ROSE

LEMON

GINGER

CHANEL

GARDEN

JASMINE

LAVENDER

GREEN TEA

JUICY PEACH

EUCALYPTUS

PEPPERMINT

LEMONGRASS

ORANGE FLOWER

ENGLISH PEAR & FREESIA


 

 

We Also Recommend