3.3.6. ကားဖုန်သုတ်တံ အကြီး၊ အတိုအရှည်ပြုလို့ရ_ ACLBS006 (BLUE | GREY)

SHWEMall

  • Ks 5,000


AX43. ကားဖုန်သုတ်တံ အကြီး၊ အတိုအရှည်ပြုလို့ရ_ ACAAC00088/ACLBS006 (BLUE | GREY)


  1. Microfiber အမွှေး၊ စုတ်အားကောင်း၊ သန့်စင်မှုအားကောင်း
  2. အမွှေးမကျွတ်၊ သုံးလို့ကောင်း
  3. ကျစ်ထားတဲ့အမွှေးလေးတွေ
  4. ရေနဲ့ဆေးလို့ရ